Calendrier des formations

Filter Training Courses by:

Nos prochaines formations 

Le programme KAIZEN™ dans la Production contribue à l’optimisation de la gestion de la chaîne d’approvisionnement grâce au modèle de création de flux Juste à Temps qui intègre la logistique et la planification de la production.

...

An introduction to Continuous Improvement and Lean Culture. KAIZEN™ Yellow Belt Certification is a 2-day program that provides participants with basic Lean training to begin building a Continuous Improvement culture.

...

Theoretical-practical workshop whose purpose is that participants are able to align criteria, standardize practices and recognize their level of responsibility, as well as the correct execution of the set of tools considered as Core Tools, where the control and improvement of processes is the center of attention, to meet the requirements, needs and expectations of customers

...

Just in time (JIT - Tačno na vreme) je ekonomski pojam koji predstavlja strategiju smanjenja troškova u proizvodnji, gde se proračunom postiže kraće vreme skladištenja delova, repromaterijala odnosno sirovina ili samo izbegavanje skladištenja, te stavljanje istih u najkraćem roku u proizvodni proces. Time dobijamo na skraćenju vremena izrade pojedinih delova proizvodnje, sinhronizovanju procesa rada, faza proizvodnog procesa, balansiranju kapaciteta.

...

Prvi nivo sertifikacije za Lean Six Sigma. Ovom sertifikacijom se stvaraju LSS menadžeri koji će biti dalje odgovorni da sprovode projekte prema metodologiji LSS, u svojim kompanijama. Pomoću ove obuke, tim lideri mogu da prave projekte za poboljšanje na radnim mestima zaposlenih.

...

Metodologija koja se koristi za uređivanje IT sektora i računara, odnosno kako alat 5S može da se koristi u digitalnom svetu. Kako organizovati podatke, fajlove na lak i brz način, gde se svako može lako snaći.

...

KAIZEN™ 5S for Office je metodologija koja se koristi za kancelarijski prostor. Kao i za proizvodne pogone, KAIZEN™ se koristi i u kancelarijama, gde je takođe bitno stvoriti disciplinu o uređenosti radnog prostora. Pored metoda i alata o uređivanju kancelarijskih prostorija, koriste se alati za disciplinu koja raste kod zaposlenih.

...

KAIZEN™ is based on the science of work, but the professional guidance of the KAIZEN™ process plays a key role. This is about more than just methods. The participants learn to enable employees in the KAIZEN™ process and to lead and to successfully develop themselves and other employees and their processes. With theory and practical exercises, the participants learn the procedure of continuously developing employees and successful sustainment of the KAIZEN™ process.

...

Ovaj trening pomaže tim liderima da izgrade i osnaže kulturu neprekidnog poboljšanja u okviru svojih prirodnih timova. Fokus je na izgradnji tima i alatima za organizaciju posla. Na treningu se koriste role play igre koje pomažu učesnicima da primene znanje u praktičnim situacijama.

...

Postignite brze rezultate za vaš tim sa KAIZEN™ Event. Ovaj kurs objašnjava kako KAIZEN™ događaji (KAIZEN™ Event) mogu proizvesti ogromne poslovne pogodnosti i ubrzati izvršenje većih inicijativa. KAIZEN™ događaji (KAIZEN™ Event ) su veoma efikasni timski događaji koji se fokusiraju na postizanje brzih rezultata. KAIZEN™ timovi koriste različite analitičke, kao što su mapiranje tokova vrednosti, smanjenje promene, 5S, ukupno produktivno održavanje i dizajn radnog mesta radi implementacije brzih poboljšanja.

...

Connaître la gestion de projet dans une perspective d'amélioration continue. Il vise à apprendre comment augmenter la qualité et la rentabilité, raccourcir les délais de projet.

...

This KAIZEN™ course introduces the participants to the powerful tool of Value Stream Design, understanding and designing business processes throughout the whole organization while improving the skills to eliminate waste and increase quality. Sharing of best practices and practical exercises will deepen the understanding of the course content.

...

5S metoda predstavlja temelj implementacije KAIZEN™ metodologije. Cilj treninga jeste razjašnjavanje pojma 5S i prenošenje dobrih iskustava za implementaciju ove metode, ključne za uspešan KAIZEN™ sistem.

...

The goal of the seminar is to familiarize participants with the objectives and methods of the Just in Time philosophy. You can systematically analyze process and design the workflows to fit your needs. The learned methods enable the production to adapt to changing customer requirements and to achieve the vision of the "Zero inventory factory".

...

Consiste a optimiser les opérations logistiques, qui contribuent à l'amélioration des processus de stockage et de transport.

...

Obuka u kojoj se radi praktično sve što je rađeno u TPM 1 obuci, na višem nivou. Kako stvoriti eksperte u gembi nego kroz pravilno održavanje prostora oko mašina, same mašine kao i vođenje sastanaka vezanih za mašine. Idealno da svaki zaposleni bude dodatno uključen za samo održavanje mašina, gde i zaposleni i kompanija dobijaju benefite. Takođe, nalaženje i eliminacija uzroka problema kod mašina je neizostavna u ovoj obuci.

...

KAIZEN™ Foundation trening pomaže učesnicima da razumeju ključne KAIZEN™ termine: 7 gubitaka, 5S metod za uređivanje radnog prostora, 3 Mu okvir za opisivanje problema i metode za pronalaženje uzroka problema. KAIZEN™ je japanska filozofija neprekidnog poboljšanja. Masaaki Imai je osnivač Kaizen Instituta i najveći svetski ekspert u oblasti Kaizena i Leana. Obuke se izvode na srpskom po sertifikovanom programu Kaizen Instituta.

...

Entender los beneficios de una estructura ágil por cadena de valor orientada a cliente.

...

Le programme « Strat to Action » présente des techniques pour améliorer les processus liés à la formulation et à l’exécution d’une stratégie d’unité commerciale, en utilisant des techniques pragmatiques de planification stratégique et de résolution de problèmes.

...

KAIZEN™ alat koji je osnova za kontinualna poboljšanja za sve delatnosti, primenjuje se i za kancelarijske prostore. Uređivanje radnog prostora u Vašoj kancelariji će biti sada mnogo efikasniji, efektivniji i zabavniji kada prođete program KAIZEN™ for Office.

...

Metodologija koja se koristi za rešavanje problema u proizvodnji i/ili kompaniji. Kobetsu KAIZEN™ je sistem koji pokazuje kako u devet koraka možemo doći do rešenja za određene probleme, kao i prevenciju za njihovo ponovno nastajanje.

...

An introduction to Continuous Improvement and Lean Culture. KAIZEN™ Yellow Belt Certification is a 2-day program that provides participants with basic Lean training to begin building a Continuous Improvement culture.

...

Le programme « Strat to Action » présente des techniques pour améliorer les processus liés à la formulation et à l’exécution d’une stratégie d’unité commerciale, en utilisant des techniques pragmatiques de planification stratégique et de résolution de problèmes.

...

Office Live Experience è il training dedicato a chi vuole fare KAIZEN™ e migliorare i processi e le prestazioni in ufficio. Scoprirete come utilizzare in un contesto diverso un approccio tradizionalmente utilizzato in fabbrica. Vi allenerete sugli strumenti e, attraverso il Gemba Walk dell'ufficio di Kaizen Institute Italia, potrete vedere dal vivo come abbiamo organizzato i nostri spazi, i materiali ed i processi organizzativi.

...

Develop Professional Level Skills in Lean and KAIZEN™ Methodology and Technique. KAIZEN™ Green Belt Certification is a 2-day program that will focus on Intermediate Lean processes, covering a variety of Lean methodology that will empower you to recognize opportunities for Continuous Improvement of quality, cost efficiency and delivery/flow efficiency.

...

Efikasno i efektivno upravljanje KANBAN alatom, omogućiće svakoj kompaniji smanjenje gubitaka, zaliha i vreme čekanja u proizvodnji (i uslugama). Osnovni cilj ove obuke je olakšano dobavljanje materijala, koristeći vizuelni menadžment i signalizaciju o materijalima. Ovim putem se olakšavaju sve operacije u proizvodnji gde se olakšava rad za sve zaposlene.

...

TFM fokusira se na pojednostavljivanje tokova materijala i informacija. Dijagnoza se obavlja putem mapiranja tokova vrednosti koje vodi menadžment. Primena Just-in-Time strategije upravljanja zalihama, KANBAN sredstva komunikacije, pull sistema i drugih metoda Lean proizvodnje i Lean logistike stvoriće fleksibilniji lanac snabdevanja, sa manjim nivoima zaliha i povećanom produktivnošću.

...

In this seminar the participants will develop the various aspects of their role as a KAIZEN™ coach, in order to implement them effectively in the change process. In realistic presentation and moderation exercises, the participants will strengthen their abilities to present problems and results; lead teams in a target through planning and implementation of efficient trainings and instruction.

...

Ovaj kurs je nastavak Daily KAIZEN™ 1. Fokus je na standardizaciji rada, treningu u industriji, autonomnom kvalitetu, Kata procesu i metodama treniranja. Kurs koristi studije slučaja kako bi pomogao učesnicima u prepoznavanju prednosti i izazova u praktičnim situacijama

...

Odlična obuka zaposlenih je rezultat visokih rezultata kompanije. Samim tim Kata Coaching Vam omogućava olakšano obučavanje zaposlenih za svakodnevno obavljanje njihovih delatnosti. Kako postati Kata Coach i kako voditi ljude je ono što čini svakog tim lidera izvrsnim u svom poslu. Smanjite vreme internih obuka, povećajte efektivnost, kvalitet i zadovoljstvo zaposlenih u nekoliko koraka alata Kata Coaching.

...

El curso Sourcing & Suppliers Improvement. Nuevas Estrategias en el Área de Compras ayuda a definir una estrategia de compra diferenciada para cada categoría de producto con el objetivo de mejorar la calidad y reducir el coste de compras.

...

Le programme Fondamentaux KAIZEN™ permet de comprendre les principes KAIZEN™ et présent la Gestion du Changement KAIZEN™ pour la mise en oeuvre d’une culture d’amélioration continue.

...

Ova metodologija se koristi u svim delatnostima, bez obzira na broj zaposlenih, kompleksnost sistema i procesa. Stvaranje standardizovanog rada je ono što kompanijama omogućava povećanu produktivnost, onemogući nastanak grešaka pri radu kod zaposlenih, a uz to podiže svest o održavanju standardizovanog rada.

...

Prvi nivo sertifikacije za Lean Six Sigma. Ovom sertifikacijom se stvaraju LSS menadžeri koji će biti dalje odgovorni da sprovode projekte prema metodologiji LSS, u svojim kompanijama. Pomoću ove obuke, tim lideri mogu da prave projekte za poboljšanje na radnim mestima zaposlenih.

...

Kaizen Institute Consulting Group Mexico, concerned about the new generations, has decided to contribute its knowledge to all interested in carrying out the KAIZEN™ Methodologies, for that reason we are launching the project with this week focused on practicing KAIZEN™ knowledge in a Workshop and implementing it in ordinary tasks of each of our work areas.

...

Participants will learn and practice further KAIZEN™ / Lean tools and methods to systematically reduce losses and waste (for example line stops and set-up times) and prevent errors. The participants learn how to work on zero-line principles and support the zero-defect philosophy in their own company.

...

Adquirir conocimiento en Mejora Continua KAIZEN™ Lean, sus conceptos y herramientas, junto con desarrollar habilidades de liderazgo lean. Este programa ayuda a entender la importancia del cambio cultural hacia la transformación KAIZEN™ Lean en la organización.

...

Bitan alat za rešavanje problema u kompanijama, najviše sa osvrtom na proizvodnu industriju. Kroz upotrebu DMAIC alata se stvara poboljšana kultura u kompaniji, uključujemo zaposlene da rešavaju probleme i da ih prikažu transparentno. Kroz Pareto dijagram i Išikava metodu se može još praktičnije i efiksanije doći do rešenja za probleme.

...

KAIZEN™ je japanski menadžment pristup poboljšanju procesa. KAIZEN™ promoviše stalno poboljšanje poslovnih procesa i prilagođavanja. KAIZEN™ uključuje ljude na svim nivoima organizacije da učestvuju u KAIZEN™-u. Ovaj trening pruža pojedincima svesnost filozofije i KAIZEN™ pristupa i alata. Efikasnom primenom KAIZEN™ pristupa i alata kompanija može značajno poboljšati produktivnost. Tokom treninga, pojedinci će imati priliku da primene koncepte i tehnike u praktičnom iskustvu učenja po iskustvu u simuliranom okruženju.

...

Le programme KAIZEN™ dans la Production contribue à l’optimisation de la gestion de la chaîne d’approvisionnement grâce au modèle de création de flux Juste à Temps qui intègre la logistique et la planification de la production.

...

Problem Solving and Decision Making je metoda koja se vodi u više etapa kako bi se uspešno rešili problemi. Kreće se od određivanja prioriteta, uočavanja kako doneti dobru odluku pa sve do analiziranja potencijalnog rizika i šansi. Omogućava da dobijete neophodne veštine kako biste postali dobar lider.

...

KAIZEN™ nam omogućava da kroz pravilnu implementaciju ostvarimo i SMED u proizvodnji. Ovim alatom možemo da ostvarimo rezultat da se zamena alata svede i za manje od 10 minuta. Implmentacija SMED-a omogućava kompanijama da brzo, lako i neometano urade zamenu naloga tokom proizvodnje, smanjenje pripreme materijala i eleminaciju gubitaka za zamenu alata.

...

La produzione è ancora uno dei pilastri delle nostre aziende: per questo è fondamentale lavorare bene sul flusso dei materiali, delle macchine e delle persone e imparare a mantenerlo scorrevole. Lavorare bene sul flusso significa trovare nuove strategie, capaci di superare la sola Lean production, per l’innovazione di prodotto, il miglioramento costante di qualità e servizio, l’aumento della competitività. Per fare questo è necessario contare su persone allenate a costruire il cambiamento e a conquistare obiettivi. Questo KLE serve a imparare come guidare meglio il proprio team, come coinvolgerlo, come motivarlo per produrre risultati, con un’attenzione particolare a mantenere scorrevole il flusso dei materiali, delle macchine e delle persone all’interno dell’azienda. Per supportare la strategia e continuare a ridurre i costi, aumentare la flessibilità, la velocità nell’avviare nuovi prodotti e nel modificare linee, layout e intere supply chain, sviluppandone il pieno potenziale.

...

« Programme de développement d'équipe » Centré autour l'amélioration continue dans le développement et la gestion des équipes, axée sur le rôle du leader. Il vise à stimuler la gestion et l'amélioration quotidienne des équipes

...

This KAIZEN™ course introduces the participants to the powerful tool of Value Stream Design, understanding and designing business processes throughout the whole organization while improving the skills to eliminate waste and increase quality. Sharing of best practices and practical exercises will deepen the understanding of the course content.

...

Vizuelni menadžment je alat na kome se zasniva KAIZEN™ sistem, jer se teži ka transparentnosti, sledljivosti i dostupnosti svih vrsta informacija. Cilj treninga je upoznavanje sa različitim alatima vizuelnog menadžmenta i njihova adekvatna implementacija.

...

TQM primenjuje proverena sredstva za upravljanje kvalitetom da sistematski otkriva probleme, identifikuje osnovne uzroke, preduzima korektivne radnje i realizuje mehanizam za izbegavanje grešaka (Poka - Yoke). Za složenije probleme se primenjuju statistički metodi i Six Sigma tehnike. TQM će smanjiti troškove upravljanja kvalitetom i poboljšati zadovoljstvo kupaca.

...

Seminář je navržen tak, aby pomohl porozumět základním principům provozní dokonalosti a zároveň se učit nástrojům a technikám KAIZEN™ a jejich praktickému použití na pracovišti. Nástroje KAIZEN™ se snaží řešit problémy pomocí vědeckých metod založených na týmové práci. Je založené na každodenním zlepšování všech zaměstnanců a všech oddělení společnosti.

...

Da bi kompanija uspešno poslovala, neophodno je da se eleminišu sve neusklađenosti i u gubici koji se vešto kriju u procesima proizvodnje. Kako bi smo to uspešno obavili, RCA je alat koji olakšava poslovanje malim, srednjim i velikim kompanijama već dugo vremena. Pomoću ovog alata, svi nivoi hijerarhije mogu da nađu uzroke problema i da prikažu ga vizuelno.

...

KAIZEN™ Lean Qualité est un programme de formation qui aborde l'importance de la qualité dans l’amélioration continue. L’objectif principal c’est d'aider à développer la méthodologies de l’amélioration de qualité d’une manière efficace

...

Praktična radionica gde se polaznici susreću sa procesom proizvodnje mini vozila kroz 5 različitih faza. Izuzetno zabavna i praktična radionica, gde se stvara svest o tome kako se pravilno koriste standardi, optimizuje proces proizvodnje, smanjuju zalihe i stvara timski rad.

...

KAIZEN™ je japanska filozofija neprekidnog poboljšanja. Trening je namenjen proizvodnim inženjerima, KAIZEN™ menadžerima i ljudima u proizvodnji koji su zainteresovani da nauče kako da adekvatno održavaju potpunu produktivnost mašina u pogonu. Obuke se izvode na srpskom po sertifikovanom programu Kaizen Instituta.

...

Obuka i radionica koja pomaže uslužnim kompanijama u lakšem, bržem i kvalitetnijem obavljanju zadataka. Kontrolišite kvalitet usluga, struktuirano rešavajte probleme, eleminišite gubitke, stvorite tok informacija i materijala gde za te funkcije Vaši zaposleni postaju eksperti. KAIZEN™ metodologija prenosi svoje alate i na uslužne delatnosti, bez obzira na njihovu veličinu.

...

Le programme KAIZEN™ dans la Logistique présente des techniques pour optimiser les opérations logistiques, contribuant ainsi à l’augmentation de la rentabilité des processus de stockage et de transport.

...

Upoznajte se sa najvažnijim alatima za praćene kvaliteta proizvodnje, samih porizvoda i rada. Kako da koristite alate za obezbeđivanje kvaliteta, kako ih predstaviti, kako upravljati njima i kako održavati kvalitet je sve ono što pokriva ova obuka i radionica. Postanite ekspert za kvalitet.

...

Just in time (JIT - Tačno na vreme) je ekonomski pojam koji predstavlja strategiju smanjenja troškova u proizvodnji, gde se proračunom postiže kraće vreme skladištenja delova, repromaterijala odnosno sirovina ili samo izbegavanje skladištenja, te stavljanje istih u najkraćem roku u proizvodni proces. Time dobijamo na skraćenju vremena izrade pojedinih delova proizvodnje, sinhronizovanju procesa rada, faza proizvodnog procesa, balansiranju kapaciteta.

...

Le programme KAIZEN™ Gestion de Projet aide à mettre en oeuvre rapidement et avec efficacité un ou plusieurs projets en utilisant un ensemble d’étapes pour assurer la satisfaction client.

...

The goal of this informational event is to provide an overview of the efficiency improvement possibilities in the administrative areas. The participants have the opportunity to take a look behind the scenes of the KAIZEN™ Office. Utilizing many practical examples, you will get suggestions to successfully start the "Lean Administration" or "Office KAIZEN" improvement process.

...

Workplace Organization or simply called 5S, is an integral part of the Lean and KAIZEN™ process. The 5S’s are Sort (Seiri), Straighten (Seiton), Scrub (Seiso), Standardization (Seiketsu) and Sustain (Shitsuke). When 5S BIC is performed as the first step of a Organization effort to drive continuous improvement, processes become more visible and identified “waste” is cleaned out and basically a cornerstone to all other continuous improvement KAIZEN™ activity. It is also part of the Daily KAIZEN™ Level 2 within the natural teams effectiveness in their respective workplace organization. 5S BIC clearly communicates that management is willing to allow the employees to be involved in the process of change. The goal of the program is to have an office area that is customer ready at all times. 5S BIC creates a neat, clean and orderly facility that will become a source of lasting pride for all employees. While change is often perceived with a sense of apprehension, participants in the 5S BIC program begin to taste change as something that can be positive and impactful.

...

Bitan alat za rešavanje problema u kompanijama, najviše sa osvrtom na proizvodnu industriju. Kroz upotrebu DMAIC alata se stvara poboljšana kultura u kompaniji, uključujemo zaposlene da rešavaju probleme i da ih prikažu transparentno. Kroz Pareto dijagram i Išikava metodu se može još praktičnije i efiksanije doći do rešenja za probleme.

...

Praktično i efektivno upravljanje rizicima, gde se polaznici upoznaju sa metodama za analize neispravanosti, načina i efekta otkaza. U ovoj obuci se polaznici upoznaju kako mogu lako da koriste FMEA metod u svojoj delatnosti, i kako da upravljaju niskim i visokim rizicima.

...

An introduction to Continuous Improvement and Lean Culture. KAIZEN™ Yellow Belt Certification is a 3.5-day program that provides participants with basic Lean training to begin building a Continuous Improvement culture.

...

The goal of the seminar is to apply practical application to provide the participants to teach how value stream mapping works and how to make business processes more transparent. Participants learn to map the material and information flow in the company and analyze key data and identify potential and to guide the manufacturing process from the current state to the target state.

...

Le programme KAIZEN™ dans la vente en détail traite des outils d’optimisation des chaînes d’approvisionnement et améliore le service client dans les magasins.

...

The participants learn methods the systematic optimization and measurement of processes in administrative, R&D, service and production support areas. You will receive tips on the preparation and moderation of process improvement workshops.

...

Le tue persone non si parlano? Il team ha degli obiettivi non chiari ed ognuno sembra andare per la sua strada? I problemi si ripresentano e sono ricorrenti perché non è chiaro chi lo deve risolvere? I problemi che affronti sono sempre gli stessi e ti sembra di non fare passi avanti? Hai fatto dei miglioramenti ma non riesci a mantenerli? Non sai come coinvolgere le tue persone e supportarli nelle attività quotidiane? Le risposte a queste domande si possono affrontare con il programma Daily Kaizen. Daily KAIZEN™ è un metodo consolidato per lo sviluppo dei team naturali, quel gruppo di persone che ogni giorno si incontrano e lavorano assieme, nello stesso ufficio, reparto, linea, processo. Per raccoglierlo è necessario creare l'ambiente e le competenze adatte al miglioramento quotidiano. Il Daily KAIZEN™ è lo strumento per attivare e guidare il miglioramento in tutte le aree aziendali, coinvolgendo un ampio numero di persone in modo organizzato ed efficace, facilitando il lavoro in team e supportando la leadership dei responsabili.

...

ISO 9001 es el sistema de gestión más reconocido globalmente y es utilizado por más de un millón de organizaciones en todo el mundo. IATF 16949: 2016 se basa en desarrollar un QMS robusto que facilite la mejora continua, enfatiza la prevención de defectos, y ayuda a reducir la variación y el desperdicio en la cadena de suministro, la consideración de la seguridad del producto y el software incorporado.

...

Trening KAIZEN™ Employee Sugestion System (ESS) je baziran na japanskom Teian sistemu. Cilj treninga jeste upoznavanje sa sistemom sugestija zaposlenih i objašnjenje kako na najbolji način implementirati ovaj sistem. Kroz trening se objašnjava koje vrste predloga postoje, kako ocenjivati i nagrađivati predloge zaposlenih na osnovu primera iz dobre prakse.

...

Este seminario está disponible para aprender conceptos de planeación Pull e Interrelaciones entre las áreas de venta y operaciones para encontrar el balance correcto entre demanda y suministro. El impacto de las aplicación de Pull Planning & SOP incide en los costos, permite atender los requerimientos del cliente en oportunidad cantidad y calidad, genera esquemas de decisión y acuerdos entre las áreas de ventas y operaciones, entre otros.

...

Drugi nivo iz Lean Six Sigma metodologije, gde se usavršava znanje za vođenje projekata, praćenje rezultata, upotreba mnogih alata za davanje rešenja i uspešnih rezultata. Kao glavni alat koji se izučava je DMAIC metodologija i Daily KAIZEN™.

...

An introduction to Continuous Improvement and Lean Culture. KAIZEN™ Yellow Belt Certification is a 2-day program that provides participants with basic Lean training to begin building a Continuous Improvement culture.

...

Metodologija koja se koristi za rešavanje problema u proizvodnji i/ili kompaniji. Kobetsu KAIZEN™ je sistem koji pokazuje kako u devet koraka možemo doći do rešenja za određene probleme, kao i prevenciju za njihovo ponovno nastajanje.

...

This program is designed to help organizations institute Daily KAIZEN™ routines in their workplaces. In this two day program, you will learn to implement the basics of Lean with the goal of creating operational excellence in your organization.

...

Le programme KAIZEN™ Quotidien améliore la gestion des équipes et l’amélioration quotidienne en mettant l’accent sur les fonctions des responsables.

...

Efikasno i efektivno upravljanje KANBAN alatom, omogućiće svakoj kompaniji smanjenje gubitaka, zaliha i vreme čekanja u proizvodnji (i uslugama). Osnovni cilj ove obuke je olakšano dobavljanje materijala, koristeći vizuelni menadžment i signalizaciju o materijalima. Ovim putem se olakšavaju sve operacije u proizvodnji gde se olakšava rad za sve zaposlene.

...

Stvaranje timova za povećanje i poboljšanje proizvodnje je ključan deo za svaku kompaniju. Ovim putem zaposleni stiču svest o potrebi stvaranja timova za poboljšanje svog radnog mesta, odnosno poboljšanje sektora u kojem rade. Autonomno poboljšanje kreće od najnižeg nivoa proizvodnje, pa sve do vrhovnog menadžmenta. Zbog toga je bitna uključenost svih zajedno.

...

Paso a paso para construir un modelo de gestión del cambio eficaz, con módulos específicos para aplicar a los equipos de dirección, y otros módulos de metodologías para aplicar al resto de equipos de la organización.

...

KAIZEN™ je japanski menadžment pristup poboljšanju procesa. KAIZEN™ promoviše stalno poboljšanje poslovnih procesa i prilagođavanja. KAIZEN™ uključuje ljude na svim nivoima organizacije da učestvuju u KAIZEN™-u. Ovaj trening pruža pojedincima svesnost filozofije i KAIZEN™ pristupa i alata. Efikasnom primenom KAIZEN™ pristupa i alata kompanija može značajno poboljšati produktivnost. Tokom treninga, pojedinci će imati priliku da primene koncepte i tehnike u praktičnom iskustvu učenja po iskustvu u simuliranom okruženju.

...

Postignite brze rezultate za vaš tim sa KAIZEN™ Event. Ovaj kurs objašnjava kako KAIZEN™ događaji (KAIZEN™ Event) mogu proizvesti ogromne poslovne pogodnosti i ubrzati izvršenje većih inicijativa. KAIZEN™ događaji (KAIZEN™ Event ) su veoma efikasni timski događaji koji se fokusiraju na postizanje brzih rezultata. KAIZEN™ timovi koriste različite analitičke, kao što su mapiranje tokova vrednosti, smanjenje promene, 5S, ukupno produktivno održavanje i dizajn radnog mesta radi implementacije brzih poboljšanja.

...

El efectivo análisis de calidad consiste en encontrar la herramienta adecuada para el problema preciso. El propósito de este curso de dos semanas es desarrollar las habilidades avanzadas de mejora continua y análisis de calidad utilizadas en la resolución de problemas Lean-Six Sigma, entrenando a los candidatos para poder identificar y liderar proyectos de mejora a nivel de Black Belt.

...

This seminar is not limited to the use of different methods, but it is about the concrete implementation in projects. The participants learn the classic way to design and complete projects. In addition, the means, with which the project manager can influence the success of projects through the various phases, will be discussed.

...

KAIZEN™ 5S for Office je metodologija koja se koristi za kancelarijski prostor. Kao i za proizvodne pogone, KAIZEN™ se koristi i u kancelarijama, gde je takođe bitno stvoriti disciplinu o uređenosti radnog prostora. Pored metoda i alata o uređivanju kancelarijskih prostorija, koriste se alati za disciplinu koja raste kod zaposlenih.

...

Odlična obuka zaposlenih je rezultat visokih rezultata kompanije. Samim tim Kata Coaching Vam omogućava olakšano obučavanje zaposlenih za svakodnevno obavljanje njihovih delatnosti. Kako postati Kata Coach i kako voditi ljude je ono što čini svakog tim lidera izvrsnim u svom poslu. Smanjite vreme internih obuka, povećajte efektivnost, kvalitet i zadovoljstvo zaposlenih u nekoliko koraka alata Kata Coaching.

...

KAIZEN™ is not limited to the use of diverse methods, but is about cultural change. Participants learn what this cultural change looks like and how Management or KAIZEN™ coordinators can influence the change process.

...

C’est une formation orientée Gemba, Il aborde les outils Lean KAIZEN™ pour atteindre l'efficacité opérationnelle dans un environnement industriel, ce qui permet d'augmenter la productivité, de réduire les coûts, réduire le délai d'exécution dans les processus de fabrication

...

The goal of the seminar is to get acquainted with the TPM® system (8 columns), the TPM® major losses and the methods of autonomous maintenance. Participants can; contribute to the implementation of TPM®; prevent production disruptions, by applying KAIZEN™ methods and additionally know that comprehensive data collection (visual management) is necessary to combat disruptions.

...

KAIZEN™ je japanska filozofija neprekidnog poboljšanja. Trening je namenjen proizvodnim inženjerima, KAIZEN™ menadžerima i ljudima u proizvodnji koji su zainteresovani da nauče kako da adekvatno održavaju potpunu produktivnost mašina u pogonu. Obuke se izvode na srpskom po sertifikovanom programu Kaizen Instituta.

...

Treći i najviši nivo iz Lean Six Sigma metodologije. Black belt nivo zahteva poznavanje Yellow i Green belt nivoa iz LSS, kako bi se tim lideri podigli na viši nivo znanja i stvarali zahtevnije projekte za celu kompaniju. Za ovaj nivo se koristi više alata, koji su vezani za analizu problema, poboljšanja i mapiranje toka vrednosti. Jedan od ciljeva je razvoj i dinamika tima kako bi se stvorilo što više mogućnosti za poboljšanja.

...

An introduction to Continuous Improvement and Lean Culture. KAIZEN™ Yellow Belt Certification is a 3.5-day program that provides participants with basic Lean training to begin building a Continuous Improvement culture.

...

The goal of the seminar is to familiarize the participants with the basics of KAIZEN™ / Lean. With theoretical input, practical examples and exercises, partially in a real company, they learn about sustainable implementation of the daily KAIZEN™ process at Shopfloor, while actively involving employees in the process of change.

...

Develop Professional Level Skills in Lean and KAIZEN™ Methodology and Technique. KAIZEN™ Green Belt Certification is a 4-day program that will focus on Intermediate Lean processes, covering a variety of Lean methodology that will empower you to recognize opportunities for Continuous Improvement of quality, cost efficiency and delivery/flow efficiency.

...

Ova metodologija se koristi u svim delatnostima, bez obzira na broj zaposlenih, kompleksnost sistema i procesa. Stvaranje standardizovanog rada je ono što kompanijama omogućava povećanu produktivnost, onemogući nastanak grešaka pri radu kod zaposlenih, a uz to podiže svest o održavanju standardizovanog rada.

...

KAIZEN™ Foundation trening pomaže učesnicima da razumeju ključne KAIZEN™ termine: 7 gubitaka, 5S metod za uređivanje radnog prostora, 3 Mu okvir za opisivanje problema i metode za pronalaženje uzroka problema. KAIZEN™ je japanska filozofija neprekidnog poboljšanja. Masaaki Imai je osnivač Kaizen Instituta i najveći svetski ekspert u oblasti Kaizena i Leana. Obuke se izvode na srpskom po sertifikovanom programu Kaizen Instituta.

...

TFM fokusira se na pojednostavljivanje tokova materijala i informacija. Dijagnoza se obavlja putem mapiranja tokova vrednosti koje vodi menadžment. Primena Just-in-Time strategije upravljanja zalihama, KANBAN sredstva komunikacije, pull sistema i drugih metoda Lean proizvodnje i Lean logistike stvoriće fleksibilniji lanac snabdevanja, sa manjim nivoima zaliha i povećanom produktivnošću.

...

Obuka u kojoj se radi praktično sve što je rađeno u TPM 1 obuci, na višem nivou. Kako stvoriti eksperte u gembi nego kroz pravilno održavanje prostora oko mašina, same mašine kao i vođenje sastanaka vezanih za mašine. Idealno da svaki zaposleni bude dodatno uključen za samo održavanje mašina, gde i zaposleni i kompanija dobijaju benefite. Takođe, nalaženje i eliminacija uzroka problema kod mašina je neizostavna u ovoj obuci.

...

The KAIZEN™ Foundations seminar is designed to help understand the basic principles of operational excellence, whilst learning KAIZEN™ tools and techniques, as well as their practical application in the workplace. KAIZEN™ tools seek to solve problems through scientific methods, based on teamwork. It is a daily improvement of all employees and all company operations.

...

The KAIZEN™ Practitioner seminar is designed to help understand the basic principles of the following KAIZEN™ ways of working and that is: 1. Understanding KAIZEN™ and how to implement sustainable within your workplace 2. Understanding of KAIZEN™ Change Management Model 3. Able to utilize the four main approach of Plan-Do-Check-Act 4. Able to use common KAIZEN™ tools such as Gemba, Value Stream Mapping, Standard Operating, Daily KAIZEN™ whilst learning KAIZEN™ tools and techniques, as well as their practical application in the workplace. KAIZEN™ tools seek to solve problems through scientific methods, based on teamwork. It is a daily improvement of all employees and all company operations.

...

KAIZEN™ 5S for Office je metodologija koja se koristi za kancelarijski prostor. Kao i za proizvodne pogone, KAIZEN™ se koristi i u kancelarijama, gde je takođe bitno stvoriti disciplinu o uređenosti radnog prostora. Pored metoda i alata o uređivanju kancelarijskih prostorija, koriste se alati za disciplinu koja raste kod zaposlenih.

...

Ova metodologija se koristi u svim delatnostima, bez obzira na broj zaposlenih, kompleksnost sistema i procesa. Stvaranje standardizovanog rada je ono što kompanijama omogućava povećanu produktivnost, onemogući nastanak grešaka pri radu kod zaposlenih, a uz to podiže svest o održavanju standardizovanog rada.

...

Office Live Experience è il training dedicato a chi vuole fare KAIZEN™ e migliorare i processi e le prestazioni in ufficio. Scoprirete come utilizzare in un contesto diverso un approccio tradizionalmente utilizzato in fabbrica. Vi allenerete sugli strumenti e, attraverso il Gemba Walk dell'ufficio di Kaizen Institute Italia, potrete vedere dal vivo come abbiamo organizzato i nostri spazi, i materiali ed i processi organizzativi.

...

An introduction to Continuous Improvement and Lean Culture. KAIZEN™ Yellow Belt Certification is a 2-day program that provides participants with basic Lean training to begin building a Continuous Improvement culture.

...

TQM primenjuje proverena sredstva za upravljanje kvalitetom da sistematski otkriva probleme, identifikuje osnovne uzroke, preduzima korektivne radnje i realizuje mehanizam za izbegavanje grešaka (Poka - Yoke). Za složenije probleme se primenjuju statistički metodi i Six Sigma tehnike. TQM će smanjiti troškove upravljanja kvalitetom i poboljšati zadovoljstvo kupaca.

...

Vizuelni menadžment je alat na kome se zasniva KAIZEN™ sistem, jer se teži ka transparentnosti, sledljivosti i dostupnosti svih vrsta informacija. Cilj treninga je upoznavanje sa različitim alatima vizuelnog menadžmenta i njihova adekvatna implementacija.

...

Praktična radionica gde se polaznici susreću sa procesom proizvodnje mini vozila kroz 5 različitih faza. Izuzetno zabavna i praktična radionica, gde se stvara svest o tome kako se pravilno koriste standardi, optimizuje proces proizvodnje, smanjuju zalihe i stvara timski rad.

...

Develop Professional Level Skills in Lean and KAIZEN™ Methodology and Technique. KAIZEN™ Green Belt Certification is a 2-day program that will focus on Intermediate Lean processes, covering a variety of Lean methodology that will empower you to recognize opportunities for Continuous Improvement of quality, cost efficiency and delivery/flow efficiency.

...

Metodologija koja se koristi za uređivanje IT sektora i računara, odnosno kako alat 5S može da se koristi u digitalnom svetu. Kako organizovati podatke, fajlove na lak i brz način, gde se svako može lako snaći.

...

Entender las tipologías de Layout y los principios de integración de operaciones.

...

Obuka i radionica koja pomaže uslužnim kompanijama u lakšem, bržem i kvalitetnijem obavljanju zadataka. Kontrolišite kvalitet usluga, struktuirano rešavajte probleme, eleminišite gubitke, stvorite tok informacija i materijala gde za te funkcije Vaši zaposleni postaju eksperti. KAIZEN™ metodologija prenosi svoje alate i na uslužne delatnosti, bez obzira na njihovu veličinu.

...

Metodologija koja se koristi za rešavanje problema u proizvodnji i/ili kompaniji. Kobetsu KAIZEN™ je sistem koji pokazuje kako u devet koraka možemo doći do rešenja za određene probleme, kao i prevenciju za njihovo ponovno nastajanje.

...

Stvaranje timova za povećanje i poboljšanje proizvodnje je ključan deo za svaku kompaniju. Ovim putem zaposleni stiču svest o potrebi stvaranja timova za poboljšanje svog radnog mesta, odnosno poboljšanje sektora u kojem rade. Autonomno poboljšanje kreće od najnižeg nivoa proizvodnje, pa sve do vrhovnog menadžmenta. Zbog toga je bitna uključenost svih zajedno.

...

KAIZEN™ nam omogućava da kroz pravilnu implementaciju ostvarimo i SMED u proizvodnji. Ovim alatom možemo da ostvarimo rezultat da se zamena alata svede i za manje od 10 minuta. Implmentacija SMED-a omogućava kompanijama da brzo, lako i neometano urade zamenu naloga tokom proizvodnje, smanjenje pripreme materijala i eleminaciju gubitaka za zamenu alata.

...

Upoznajte se sa najvažnijim alatima za praćene kvaliteta proizvodnje, samih porizvoda i rada. Kako da koristite alate za obezbeđivanje kvaliteta, kako ih predstaviti, kako upravljati njima i kako održavati kvalitet je sve ono što pokriva ova obuka i radionica. Postanite ekspert za kvalitet.

...

KAIZEN™ je japanska filozofija neprekidnog poboljšanja. Trening je namenjen proizvodnim inženjerima, KAIZEN™ menadžerima i ljudima u proizvodnji koji su zainteresovani da nauče kako da adekvatno održavaju potpunu produktivnost mašina u pogonu. Obuke se izvode na srpskom po sertifikovanom programu Kaizen Instituta.

...

A 4 day program focusing on the key leadership attributes of Decision Making, Courage, Clarity, Drive, Generosity and Planfulness. The course curriculum also includes a study on the differences in generations existing in the workplace. We apply basic Lean principles in concert with solid communication and personality tools to allow leaders to embrace the "Go See, Ask Why, Show Respect" portion of the Gemba Walk. This is the foundation of achieving a workplace with the "engaged employee" at its center.

...

Problem Solving and Decision Making je metoda koja se vodi u više etapa kako bi se uspešno rešili problemi. Kreće se od određivanja prioriteta, uočavanja kako doneti dobru odluku pa sve do analiziranja potencijalnog rizika i šansi. Omogućava da dobijete neophodne veštine kako biste postali dobar lider.

...

Odlična obuka zaposlenih je rezultat visokih rezultata kompanije. Samim tim Kata Coaching Vam omogućava olakšano obučavanje zaposlenih za svakodnevno obavljanje njihovih delatnosti. Kako postati Kata Coach i kako voditi ljude je ono što čini svakog tim lidera izvrsnim u svom poslu. Smanjite vreme internih obuka, povećajte efektivnost, kvalitet i zadovoljstvo zaposlenih u nekoliko koraka alata Kata Coaching.

...

C'est une formation orientée Gemba. Qui permet aux participants de maitriser les outils d'amélioration continue aux domaines de la santé, en augmentant l'attention des patients, en augmentant l'efficacité et en réduisant les erreurs et les temps d'attente

...

An introduction to Continuous Improvement and Lean Culture. KAIZEN™ Yellow Belt Certification is a 2-day program that provides participants with basic Lean training to begin building a Continuous Improvement culture.

...

5S is much more than a single tidy up, spring cleaning and the placing of floor markings! As a starting point for the reduction of waste, the systematic workplace organization is an important component for the increase of employee motivation and support in a cultural change, based on the KAIZEN™ philosophy: improvements by every-one, every-day and every-thing. The networking event serves as a knowledge sharing platform of experience among companies dealing with the topics 5S and 5S Best in Class. In addition to the known elements, key topics will be addressed with participating companies presenting on the topics of 5S implementation and success factors and a visit to a company including a 5S Gemba-Walk.

...

Obuka u kojoj se radi praktično sve što je rađeno u TPM 1 obuci, na višem nivou. Kako stvoriti eksperte u gembi nego kroz pravilno održavanje prostora oko mašina, same mašine kao i vođenje sastanaka vezanih za mašine. Idealno da svaki zaposleni bude dodatno uključen za samo održavanje mašina, gde i zaposleni i kompanija dobijaju benefite. Takođe, nalaženje i eliminacija uzroka problema kod mašina je neizostavna u ovoj obuci.

...

Da bi kompanija uspešno poslovala, neophodno je da se eleminišu sve neusklađenosti i u gubici koji se vešto kriju u procesima proizvodnje. Kako bi smo to uspešno obavili, RCA je alat koji olakšava poslovanje malim, srednjim i velikim kompanijama već dugo vremena. Pomoću ovog alata, svi nivoi hijerarhije mogu da nađu uzroke problema i da prikažu ga vizuelno.

...

The goal of this informational event is to provide an overview of the efficiency improvement possibilities in the administrative areas. The participants have the opportunity to take a look behind the scenes of the KAIZEN™ Office. Utilizing many practical examples, you will get suggestions to successfully start the "Lean Administration" or "Office KAIZEN" improvement process.

...

This KAIZEN™ course introduces the participants to the powerful tool of Value Stream Design, understanding and designing business processes throughout the whole organization while improving the skills to eliminate waste and increase quality. Sharing of best practices and practical exercises will deepen the understanding of the course content.

...

Postignite brze rezultate za vaš tim sa KAIZEN™ Event. Ovaj kurs objašnjava kako KAIZEN™ događaji (KAIZEN™ Event) mogu proizvesti ogromne poslovne pogodnosti i ubrzati izvršenje većih inicijativa. KAIZEN™ događaji (KAIZEN™ Event ) su veoma efikasni timski događaji koji se fokusiraju na postizanje brzih rezultata. KAIZEN™ timovi koriste različite analitičke, kao što su mapiranje tokova vrednosti, smanjenje promene, 5S, ukupno produktivno održavanje i dizajn radnog mesta radi implementacije brzih poboljšanja.

...

Spesso, in azienda, chi deve insegnare ai nuovi assunti o a persone di altre funzioni è l’operatore o l’impiegato più esperto, e non una persona formata appositamente per vestire l’abito del trainer. I risultati sono a volte discutibili: alta variabilità nei processi, qualità inferiore alle aspettative, tempi lunghi e non prevedibili sono frequenti. Il perché? Semplice: essere esperti di un lavoro non necessariamente significa saperlo insegnare ad altri. Insegnare in modo efficace e strutturato, invece, è possibile. Il Training Within Industry è pensato per mettere chiunque in condizione di saper insegnare un’attività. Con TWI si possono abbattere i tempi di avviamento di una linea di assemblaggio, raddoppiare la polivalenza creando flessibilità produttiva. Applicare degli standard permette di stabilizzare i risultati: il primo passo per poterli migliorare.

...

Kako da poboljšate svoju proizvodnju nego kroz redukciju gubitaka, praćenje produktivnosti i raspoloživosti mašina i zaposlenih. Uklanjanjem gubitaka u proizvodnji, kompanije redukuju troškove, što je i sam pristup Lean metodologije. Ovom obukom povećavamo doprinos i kvalitet kompanije, kroz kompetencije zaposlenih.

...

Hogyan képzelhető el a kommunikáció során a tudatos folyamatszemlélet? A kommunikáció értékáram térképének felrajzolásával fejleszthető az információ küldőjének és befogadójának találati aránya. A jelen kommunikációs képességeink és eszközeink felülvizsgálatával kapunk egy kiinduló állapotot, amely segít meghatározni az előttünk álló akadályokat az elérni kívánt célállapot felé.

...

Praktično i efektivno upravljanje rizicima, gde se polaznici upoznaju sa metodama za analize neispravanosti, načina i efekta otkaza. U ovoj obuci se polaznici upoznaju kako mogu lako da koriste FMEA metod u svojoj delatnosti, i kako da upravljaju niskim i visokim rizicima.

...

Just in time (JIT - Tačno na vreme) je ekonomski pojam koji predstavlja strategiju smanjenja troškova u proizvodnji, gde se proračunom postiže kraće vreme skladištenja delova, repromaterijala odnosno sirovina ili samo izbegavanje skladištenja, te stavljanje istih u najkraćem roku u proizvodni proces. Time dobijamo na skraćenju vremena izrade pojedinih delova proizvodnje, sinhronizovanju procesa rada, faza proizvodnog procesa, balansiranju kapaciteta.

...

The KAIZEN™ Practitioner seminar is designed to help understand the basic principles of the following KAIZEN™ ways of working and that is: 1. Understanding KAIZEN™ and how to implement sustainable within your workplace 2. Understanding of KAIZEN™ Change Management Model 3. Able to utilize the four main approach of Plan-Do-Check-Act 4. Able to use common KAIZEN™ tools such as Gemba, Value Stream Mapping, Standard Operating, Daily KAIZEN™ whilst learning KAIZEN™ tools and techniques, as well as their practical application in the workplace. KAIZEN™ tools seek to solve problems through scientific methods, based on teamwork. It is a daily improvement of all employees and all company operations.

...

Enfoque de mejora de los procesos mediante automatización empleando soluciones flexibles de bajo coste como workflows o RPA (Robotic Process Automation).

...

- Explanation of the examination procedure - Multiple choice test - Written individual task - Preparation and presentation of a team project - Evaluation of the team project by the examination board - Short presentation of the KAIZEN™ Manager project work - Presentation of results

...

KAIZEN™ 5S for Office je metodologija koja se koristi za kancelarijski prostor. Kao i za proizvodne pogone, KAIZEN™ se koristi i u kancelarijama, gde je takođe bitno stvoriti disciplinu o uređenosti radnog prostora. Pored metoda i alata o uređivanju kancelarijskih prostorija, koriste se alati za disciplinu koja raste kod zaposlenih.

...

Efikasno i efektivno upravljanje KANBAN alatom, omogućiće svakoj kompaniji smanjenje gubitaka, zaliha i vreme čekanja u proizvodnji (i uslugama). Osnovni cilj ove obuke je olakšano dobavljanje materijala, koristeći vizuelni menadžment i signalizaciju o materijalima. Ovim putem se olakšavaju sve operacije u proizvodnji gde se olakšava rad za sve zaposlene.

...

Ova metodologija se koristi u svim delatnostima, bez obzira na broj zaposlenih, kompleksnost sistema i procesa. Stvaranje standardizovanog rada je ono što kompanijama omogućava povećanu produktivnost, onemogući nastanak grešaka pri radu kod zaposlenih, a uz to podiže svest o održavanju standardizovanog rada.

...

Metodologija koja se koristi za uređivanje IT sektora i računara, odnosno kako alat 5S može da se koristi u digitalnom svetu. Kako organizovati podatke, fajlove na lak i brz način, gde se svako može lako snaći.

...

The goal of the seminar is to familiarize the participants with the basics of KAIZEN™ / Lean. With theoretical input, practical examples and exercises they learn about sustainable implementation of the Daily KAIZEN™ process in office areas, while actively involving the employees in the change process. In addition, the participants are able to take away numerous simple to implement suggestions on how they can structure and organize; their own work and their cooperation with colleagues, in order to gain more time for the value-adding activities.

...

5S metoda predstavlja temelj implementacije KAIZEN™ metodologije. Cilj treninga jeste razjašnjavanje pojma 5S i prenošenje dobrih iskustava za implementaciju ove metode, ključne za uspešan KAIZEN™ sistem.

...

Vizuelni menadžment je alat na kome se zasniva KAIZEN™ sistem, jer se teži ka transparentnosti, sledljivosti i dostupnosti svih vrsta informacija. Cilj treninga je upoznavanje sa različitim alatima vizuelnog menadžmenta i njihova adekvatna implementacija.

...

Csapatban dolgozva gyakran előfordul, hogy projektet vezetünk, fejlesztői workshopot moderálunk és ezek eredményeit prezentáljuk munkatársaink számára. Mitől sikeres egy projekt, egy workshop vagy egy prezentáció? Hogyan moderálhatok sikeresen, hogy minden résztvevő hozzászólást kapjon, ugyanakkor adott időn belül eredményt is érjünk el? Hogyan tudok úgy prezentálni, hogy átadom az információt és közben a hallgatóság figyelmét is fenntartom? A tréningen megismerünk és kipróbálunk olyan technikákat, melyekkel fejlődhet prezentációs és moderációs készségünk.

...

TFM fokusira se na pojednostavljivanje tokova materijala i informacija. Dijagnoza se obavlja putem mapiranja tokova vrednosti koje vodi menadžment. Primena Just-in-Time strategije upravljanja zalihama, KANBAN sredstva komunikacije, pull sistema i drugih metoda Lean proizvodnje i Lean logistike stvoriće fleksibilniji lanac snabdevanja, sa manjim nivoima zaliha i povećanom produktivnošću.

...

Bitan alat za rešavanje problema u kompanijama, najviše sa osvrtom na proizvodnu industriju. Kroz upotrebu DMAIC alata se stvara poboljšana kultura u kompaniji, uključujemo zaposlene da rešavaju probleme i da ih prikažu transparentno. Kroz Pareto dijagram i Išikava metodu se može još praktičnije i efiksanije doći do rešenja za probleme.

...

Stvaranje timova za povećanje i poboljšanje proizvodnje je ključan deo za svaku kompaniju. Ovim putem zaposleni stiču svest o potrebi stvaranja timova za poboljšanje svog radnog mesta, odnosno poboljšanje sektora u kojem rade. Autonomno poboljšanje kreće od najnižeg nivoa proizvodnje, pa sve do vrhovnog menadžmenta. Zbog toga je bitna uključenost svih zajedno.

...

Praktična radionica gde se polaznici susreću sa procesom proizvodnje mini vozila kroz 5 različitih faza. Izuzetno zabavna i praktična radionica, gde se stvara svest o tome kako se pravilno koriste standardi, optimizuje proces proizvodnje, smanjuju zalihe i stvara timski rad.

...

Nagy fluktuáció, generációs ellentétek, hozzáállási problémák, nincs megfelelő munkaerő, gyakran változik a termékportfólió vagy a munkafolyamat. Szinte minden vállalat hasonló problémákkal küzd, így sohasem volt olyan fontos a betanítás, mint épp manapság. Nem mindegy, hogy az új munkavállaló mennyi idő alatt és milyen minőségben tanulja meg a feladatát. A meglévő dolgozók mennyire rugalmasan tudnak alkalmazkodni a folyton változó vevői igényekre, a technológia, eszközök, anyagok változására. A workshop betekintést nyújt bevált betanítási módszerekbe és technikákba, a trénerek és csoportvezetők feladatába, valamint a tanuló környezet kialakításába.

...

TQM primenjuje proverena sredstva za upravljanje kvalitetom da sistematski otkriva probleme, identifikuje osnovne uzroke, preduzima korektivne radnje i realizuje mehanizam za izbegavanje grešaka (Poka - Yoke). Za složenije probleme se primenjuju statistički metodi i Six Sigma tehnike. TQM će smanjiti troškove upravljanja kvalitetom i poboljšati zadovoljstvo kupaca.

...

An introduction to Continuous Improvement and Lean Culture. KAIZEN™ Yellow Belt Certification is a 2-day program that provides participants with basic Lean training to begin building a Continuous Improvement culture.

...

Praktično i efektivno upravljanje rizicima, gde se polaznici upoznaju sa metodama za analize neispravanosti, načina i efekta otkaza. U ovoj obuci se polaznici upoznaju kako mogu lako da koriste FMEA metod u svojoj delatnosti, i kako da upravljaju niskim i visokim rizicima.

...

Problem Solving and Decision Making je metoda koja se vodi u više etapa kako bi se uspešno rešili problemi. Kreće se od određivanja prioriteta, uočavanja kako doneti dobru odluku pa sve do analiziranja potencijalnog rizika i šansi. Omogućava da dobijete neophodne veštine kako biste postali dobar lider.

...

Develop Professional Level Skills in Lean and KAIZEN™ Methodology and Technique. KAIZEN™ Green Belt Certification is a 2-day program that will focus on Intermediate Lean processes, covering a variety of Lean methodology that will empower you to recognize opportunities for Continuous Improvement of quality, cost efficiency and delivery/flow efficiency.

...

En este curso se aborda el enfoque disruptivo para áreas de marketing y ventas, que permitirá generar crecimiento en la organización aplicando un nuevo paradigma a los procesos de estos dos departamentos.

...

C'est savoir l'importance de l'amélioration continue dans un environnement réel des Bureaux. Les participants connaissent les principaux concepts et principes de Kaizen.

...

Obuka u kojoj se radi praktično sve što je rađeno u TPM 1 obuci, na višem nivou. Kako stvoriti eksperte u gembi nego kroz pravilno održavanje prostora oko mašina, same mašine kao i vođenje sastanaka vezanih za mašine. Idealno da svaki zaposleni bude dodatno uključen za samo održavanje mašina, gde i zaposleni i kompanija dobijaju benefite. Takođe, nalaženje i eliminacija uzroka problema kod mašina je neizostavna u ovoj obuci.

...

Obuka i radionica koja pomaže uslužnim kompanijama u lakšem, bržem i kvalitetnijem obavljanju zadataka. Kontrolišite kvalitet usluga, struktuirano rešavajte probleme, eleminišite gubitke, stvorite tok informacija i materijala gde za te funkcije Vaši zaposleni postaju eksperti. KAIZEN™ metodologija prenosi svoje alate i na uslužne delatnosti, bez obzira na njihovu veličinu.

...

Total Productive Maintenance (TPM) is the KLE to apply the tools of continuous improvement to the quality of the facilities. Pointing to maximize efficiency by means of a permanent system of preventive maintenance to which takes part in the totality of the production site members. Learn about the 8 pillars of the TPM system and how to identify the main losses in production and maintenance. Participants will be trained in the application of the TPM methods such as autonomous and planned maintenance in order to increase the effectiveness of machines and equipment. Three days of work in teams to consolidate or learn for the first time the KAIZEN™ methodology, solving some concrete challenges in the real company to implement the principles and pillars of the Total Productive Maintenance.

...

Da bi kompanija uspešno poslovala, neophodno je da se eleminišu sve neusklađenosti i u gubici koji se vešto kriju u procesima proizvodnje. Kako bi smo to uspešno obavili, RCA je alat koji olakšava poslovanje malim, srednjim i velikim kompanijama već dugo vremena. Pomoću ovog alata, svi nivoi hijerarhije mogu da nađu uzroke problema i da prikažu ga vizuelno.

...

Upoznajte se sa najvažnijim alatima za praćene kvaliteta proizvodnje, samih porizvoda i rada. Kako da koristite alate za obezbeđivanje kvaliteta, kako ih predstaviti, kako upravljati njima i kako održavati kvalitet je sve ono što pokriva ova obuka i radionica. Postanite ekspert za kvalitet.

...

Trening KAIZEN™ Employee Sugestion System (ESS) je baziran na japanskom Teian sistemu. Cilj treninga jeste upoznavanje sa sistemom sugestija zaposlenih i objašnjenje kako na najbolji način implementirati ovaj sistem. Kroz trening se objašnjava koje vrste predloga postoje, kako ocenjivati i nagrađivati predloge zaposlenih na osnovu primera iz dobre prakse.

...

An introduction to Continuous Improvement and Lean Culture. KAIZEN™ Yellow Belt Certification is a 2-day program that provides participants with basic Lean training to begin building a Continuous Improvement culture.

...

Six Sigma is a management strategy that seeks, through quantitative methods, to achieve better financial results by reducing the variability of processes, in addition to customer and consumer satisfaction.

...

« Programme de perfectionnement des dirigeants » - Un programme de formation pour les équipes de gestion - Formation basée sur le Gemba-Gembutsu - Changer la culture de l’enterprise

...

The goal of the seminar is to familiarize participants with the objectives and methods of the Just in Time philosophy. You can systematically analyze process and design the workflows to fit your needs. The learned methods enable the production to adapt to changing customer requirements and to achieve the vision of the "Zero inventory factory".

...

The goal of the seminar is to familiarize the participants with the basics of KAIZEN™ / Lean. With theoretical input, practical examples and exercises, partially in a real company, they learn about sustainable implementation of the daily KAIZEN™ process at Shopfloor, while actively involving employees in the process of change.

...

A Lean környezetben végzett vezetői munkával szemben támasztott követelmények az utóbbi évtizedben jelentősen megváltoztak. A workshop résztvevői megtanulják, hogy hogyan kommunikáljanak a Gembán annak érdekében, hogy a beavatkozási reakció idő lecsökkenjen, a problémák megoldása felgyorsuljon, az információ hatékonyabban áramoljon.

...

KAIZEN™ Lean Innovation & Développement aborde le management de projets de développement de nouveaux produits et de services, en s’appuyant sur la qualité, la rentabilité et les délais.

...

An introduction to Continuous Improvement and Lean Culture. KAIZEN™ Yellow Belt Certification is a 2-day program that provides participants with basic Lean training to begin building a Continuous Improvement culture.

...

Develop Professional Level Skills in Lean and KAIZEN™ Methodology and Technique. KAIZEN™ Green Belt Certification is a 4-day program that will focus on Intermediate Lean processes, covering a variety of Lean methodology that will empower you to recognize opportunities for Continuous Improvement of quality, cost efficiency and delivery/flow efficiency.

...

Le tue persone non si parlano? Il team ha degli obiettivi non chiari ed ognuno sembra andare per la sua strada? I problemi si ripresentano e sono ricorrenti perché non è chiaro chi lo deve risolvere? I problemi che affronti sono sempre gli stessi e ti sembra di non fare passi avanti? Hai fatto dei miglioramenti ma non riesci a mantenerli? Non sai come coinvolgere le tue persone e supportarli nelle attività quotidiane? Le risposte a queste domande si possono affrontare con il programma Daily Kaizen. Daily KAIZEN™ è un metodo consolidato per lo sviluppo dei team naturali, quel gruppo di persone che ogni giorno si incontrano e lavorano assieme, nello stesso ufficio, reparto, linea, processo. Per raccoglierlo è necessario creare l'ambiente e le competenze adatte al miglioramento quotidiano. Il Daily KAIZEN™ è lo strumento per attivare e guidare il miglioramento in tutte le aree aziendali, coinvolgendo un ampio numero di persone in modo organizzato ed efficace, facilitando il lavoro in team e supportando la leadership dei responsabili.

...

The goal of the seminar is to get acquainted with the TPM® system (8 columns), the TPM® major losses and the methods of autonomous maintenance. Participants can; contribute to the implementation of TPM®; prevent production disruptions, by applying KAIZEN™ methods and additionally know that comprehensive data collection (visual management) is necessary to combat disruptions.

...

An introduction to Continuous Improvement and Lean Culture. KAIZEN™ Yellow Belt Certification is a 3.5-day program that provides participants with basic Lean training to begin building a Continuous Improvement culture.

...

An introduction to Continuous Improvement and Lean Culture. KAIZEN™ Yellow Belt Certification is a 3.5-day program that provides participants with basic Lean training to begin building a Continuous Improvement culture.

...

Develop Professional Level Skills in Lean and KAIZEN™ Methodology and Technique. KAIZEN™ Green Belt Certification is a 2-day program that will focus on Intermediate Lean processes, covering a variety of Lean methodology that will empower you to recognize opportunities for Continuous Improvement of quality, cost efficiency and delivery/flow efficiency.

...

La agilidad, flexibilidad y efectividad en el diseño de producto son parámetros clave para la competitividad de las empresas actuales.En esta formación abordaremos las metodologías KAIZEN™ Lean que permiten eliminar el desperdicio en estas áreas.

...

The goal of this informational event is to provide an overview of the efficiency improvement possibilities in the administrative areas. The participants have the opportunity to take a look behind the scenes of the KAIZEN™ Office. Utilizing many practical examples, you will get suggestions to successfully start the "Lean Administration" or "Office KAIZEN" improvement process.

...

You will learn about the philosophy and methods of Total Flow Management and how to use this system for improving process flow within production departments. The flow tools being taught help you to design the production process according to customer needs and to significantly reduce cycle time and inventory.

...

Office Live Experience è il training dedicato a chi vuole fare KAIZEN™ e migliorare i processi e le prestazioni in ufficio. Scoprirete come utilizzare in un contesto diverso un approccio tradizionalmente utilizzato in fabbrica. Vi allenerete sugli strumenti e, attraverso il Gemba Walk dell'ufficio di Kaizen Institute Italia, potrete vedere dal vivo come abbiamo organizzato i nostri spazi, i materiali ed i processi organizzativi.

...

In this seminar the participants will develop the various aspects of their role as a KAIZEN™ coach, in order to implement them effectively in the change process. In realistic presentation and moderation exercises, the participants will strengthen their abilities to present problems and results; lead teams in a target through planning and implementation of efficient trainings and instruction.

...

A workshop résztvevők megismerik és életszerű esettanulmányok, helyzetgyakorlatok segítségével gyakorolják a vállalati vezetők főbb feladatait, viselkedési stílusait, kommunikációt, konfliktus kezelést. A workshop során megtanulják felismerni a változtatási és tanulási igényeket kollégáik körében, a probléma megoldás folyamatának vezetői támogatását, a kultúra kialakítás és -váltás hasznosságát. Felismerik a tanuló szervezet kialakításának fontosságát.

...

Il traguardo è la qualità assoluta, in perfetta rispondenza ai requisiti del cliente. Ma per arrivare alla qualità non c’è solo una via: si può agire sugli effetti, eliminando gli sprechi a valle del processo produttivo con filtri di selezione; oppure si può operare sulle cause dei difetti, mettendo in atto strategie di prevenzione in grado di evitare, a monte, la formazione degli errori. Proprio questo è l’approccio Kaizen. Zero Difetti è il KLE per applicare gli strumenti del miglioramento continuo alla qualità dei prodotti e dei processi in azienda. Niente aula, solo azione: due giorni di lavoro in team sul Gemba, il luogo dove succedono le cose e dove si crea davvero il valore, due giornate per consolidare o apprendere per la prima volta le metodologie Kaizen, risolvendo alcune sfide concrete. Senza metodo, e senza l’entusiasmo di cambiare in meglio, il vero miglioramento non c’è. Per questo KAIZEN™ Live Experience è il percorso strutturato che parte dall’analisi delle cause, trova le soluzioni e le mette in pratica, verificandole alla prova dei fatti.

...

An introduction to Continuous Improvement and Lean Culture. KAIZEN™ Yellow Belt Certification is a 3.5-day program that provides participants with basic Lean training to begin building a Continuous Improvement culture.

...

En esta formación se profundizará en las metodologías ágiles que permiten gestionar los proyectos dentro de plazo y dentro de presupuesto con flexibilidad para asumir cambios en los requisitos del cliente de forma eficaz.

...

Csapatban dolgozva fontos tisztában lenni vele, mik az eredmény- és folyamatcéljaink és az ezekhez kapcsolódó mérőszámaink. A mindennapi munka során fontos látnunk, hogy az elvárt céljainkhoz képest hol tartunk, mik az erősségeink, és miben kell még fejlődnünk vagy beavatkoznunk. Csapatunkra szabott dinamikusan változó és változtatható tábla – akár fizikai, akár digitális formában - megkönnyíti a közös munkát és a feladatok nyomonkövetését. A workshopon megvalósíthatják a résztvevők az igényeikre szabott Team Board prototípusát, amit aztán visszatérve a munkahelyükre tesztelhetnek és fejleszthetnek munkatársaikkal.

...

An introduction to Continuous Improvement and Lean Culture. KAIZEN™ Yellow Belt Certification is a 2-day program that provides participants with basic Lean training to begin building a Continuous Improvement culture.

...

Develop Professional Level Skills in Lean and KAIZEN™ Methodology and Technique. KAIZEN™ Green Belt Certification is a 2-day program that will focus on Intermediate Lean processes, covering a variety of Lean methodology that will empower you to recognize opportunities for Continuous Improvement of quality, cost efficiency and delivery/flow efficiency.

...

Estendere i principi del miglioramento continuo alla catena di fornitura, cioè quella rete di aziende, persone e competenze che collaborano per sviluppare, ideare, realizzare, commercializzare il nostro prodotto. È questo il cuore del KLE Supply Chain Management. Integrare i fornitori significa superare l’approccio tradizionale, che li vede come meri esecutori senza voce in capitolo nella strategia globale. Significa considerarli una risorsa. Significa condividere con loro le strategie di miglioramento, lavorando su tre pilastri: l’ideazione del prodotto, la realizzazione (industrializzazione congiunta), la distribuzione (integrazione logistica). Suddivisi in team, i partecipanti si cimentano su un prodotto con l’obiettivo di mettere in atto strumenti e modelli evoluti di integrazione con clienti e fornitori partner, in chiave Win Win: il miglioramento continuo crea un vantaggio per tutti. Per l’azienda, per il fornitore, per il cliente.

...

The effective quality analysis consists of finding the right tool for the precise problem. The purpose of this 15 days course is to develop the advanced skills of continuous improvement and quality analysis used in the resolution of Lean-Six Sigma problems, training candidates to identify and lead improvement projects at the Black Belt level.

...

The goal of the seminar is to apply practical application to provide the participants to teach how value stream mapping works and how to make business processes more transparent. Participants learn to map the material and information flow in the company and analyze key data and identify potential and to guide the manufacturing process from the current state to the target state.

...

The goal of this informational event is to provide an overview of the efficiency improvement possibilities in the administrative areas. The participants have the opportunity to take a look behind the scenes of the KAIZEN™ Office. Utilizing many practical examples, you will get suggestions to successfully start the "Lean Administration" or "Office KAIZEN" improvement process.

...

Participants will learn and practice further KAIZEN™ / Lean tools and methods to systematically reduce losses and waste (for example line stops and set-up times) and prevent errors. The participants learn how to work on zero-line principles and support the zero-defect philosophy in their own company.

...

This seminar is not limited to the use of different methods, but it is about the concrete implementation in projects. The participants learn the classic way to design and complete projects. In addition, the means, with which the project manager can influence the success of projects through the various phases, will be discussed.

...

Il miglioramento continuo è una pratica quotidiana. Un’alchimia complessa che è fatta di molti ingredienti. Gli strumenti e le azioni concrete, come la mappatura e il disegno dei flussi, l’analisi dei risultati e la misurazione degli errori, sono molto importanti. Ma restano dei gusci vuoti se non vengono completati dalla capacità di coinvolgere e motivare le persone e se non vengono convogliati nell’alveo di un percorso in cui è impegnata tutta la comunità aziendale: una vera e propria tecnologia del cambiamento. Per guidare un team orientato al risultato c’è dunque bisogno di diventare esperti della Tecnologia del Cambiamento. Ottenere il coinvolgimento del management aziendale, organizzare i cantieri GembaKAIZEN™ con efficacia, usare al meglio gli strumenti KAIZEN™ e attivare i saperi, la creatività, la voglia di mettersi in gioco delle persone che custodiscono un giacimento di competenze diffuse nelle linee di produzione, negli uffici tecnici, nei magazzini e nella catena di fornitura. Il training KAIZEN™ Coach è il luogo giusto dove sviluppare la propria capacità di gestire un team impegnato per il miglioramento continuo e prepararsi a farlo nella propria azienda. Mettendoci la faccia, in due giorni di immersione pratica e teorica nel Gemba.

...

Le programme KAIZEN™ Quotidien améliore la gestion des équipes et l’amélioration quotidienne en mettant l’accent sur les fonctions des responsables.

...

KAIZEN™ is not limited to the use of diverse methods, but is about cultural change. Participants learn what this cultural change looks like and how Management or KAIZEN™ coordinators can influence the change process.

...

An introduction to Continuous Improvement and Lean Culture. KAIZEN™ Yellow Belt Certification is a 3.5-day program that provides participants with basic Lean training to begin building a Continuous Improvement culture.

...

KAIZEN™ is based on the science of work, but the professional guidance of the KAIZEN™ process plays a key role. This is about more than just methods. The participants learn to enable employees in the KAIZEN™ process and to lead and to successfully develop themselves and other employees and their processes. With theory and practical exercises, the participants learn the procedure of continuously developing employees and successful sustainment of the KAIZEN™ process.

...

Rengeteg eszköz áll rendelkezésre, ami az időbeosztásunkat segítheti: naptárak, listák, feladatkezelők, work flow rendszerek. Mégsem érezzük úgy, hogy előre haladnánk. Rengeteg a változás, a hirtelen beeső munka, ami a korábbi terveinket teljesen felülírja. Az e-mailek elborítják a levelező rendszerünket, a sok feladat rengetegében szinte elveszünk. Ha az irányítást vissza akarjuk nyerni az időnk felett, folyamatos fejlesztésre van szükségünk, ami viszont nem egyik napról a másikra történik. Berögzült szokásainkon tudatosan tudunk csak változtatni. A workshop olyan technikák gyakorlatias bemutatására vállalkozik, amik segítenek ezen az úton.

...

The participants learn methods the systematic optimization and measurement of processes in administrative, R&D, service and production support areas. You will receive tips on the preparation and moderation of process improvement workshops.

...

Aborda la generación de un diseño de cadena de valor de manera optima, plasmando el proceso y definiendo oportunidades de mejorar a lo largo del mismo

...

- Explanation of the examination procedure - Multiple choice test - Written individual task - Preparation of a team project - Presentation of the team project - Evaluation of the team project by the examination board - Presentation of results

...

Develop Professional Level Skills in Lean and KAIZEN™ Methodology and Technique. KAIZEN™ Green Belt Certification is a 4-day program that will focus on Intermediate Lean processes, covering a variety of Lean methodology that will empower you to recognize opportunities for Continuous Improvement of quality, cost efficiency and delivery/flow efficiency.

...

This course addresses to the Continuous Improvement in equipment efficiency and its maintenance. It allows to know how to effectively manage and empower maintenance teams.

...

Az egyik legismertebb és legegyszerűbbnek tartott Lean/KAIZENTM módszertan gyakorlati alkalmazására lesz lehetősége annak, aki eljön erre a workshop napra. Ezt a tökéletes folyamat fejlesztő eszközt kipróbáljuk gyakorlatokon keresztül közösen egy olyan rendhagyó szemléletmódban, amelyről lecsupaszítjuk az évtizedek alatt félreértett, tévesen használt rétegeket. Támogató folyamatok kialakítása és működtetése 5S szemléletben.

...

Trening Gemba KAIZEN™ Ciljevi je prvi u nizu od pet prilagođenih treninga za operatere na prvoj liniji. Kao prvi u nizu bavi se značajnom temom ciljeva, kako individualnim tako i kompanijskim. Kako napraviti zajednički sadržalac između ličnih i kompanijskih ciljeva? Kako da prevedem individualne ciljeve u kompanijske i obrnuto? Kako ja kao operater da pravilno postavim cilj i da se držim plana? Zašto su ciljevi uopšte važni za operatere? Sva ova pitanja kao i mnogo više pokrićemo na našem treningu Gemba KAIZEN™ Ciljevi. Trening je interaktivnog karaktera gde kroz primere iz prakse i diskusiju odgovaramo na sva pitanja i delimo iskustva.

...

Trening KAIZEN™ Prezentacija i moderacija je pred poslednji u serijalu treninga prilagođenih KAIZEN™ menadžerima. Cilj treninga jeste razvijanje prezentacionih veština menadžera kao prezentera i moderatora u svrhu vođenja sastanaka i prezentacije rezultata i ciljeva. Na treningu se bavimo i alatima i tehnikama kao pomoćnim sredstvima u prezentaciji. Govorimo o važnosti vizualizacije kroz filmove i flip chart slajdove, različitim načinima na koji ljudi primaju informacije i neverbalnoj komunikaciji u izlaganju.

...

Trening KAIZEN™ Coaching je treći u serijalu treninga prilagođenih KAIZEN™ menadžerima. Coaching je proces u kome se radi na razvoju resursa i sposobnosti zaposlenog. Predstavlja važan menadžerski alat u radu i razvoju zaposlenih. Cilj treninga jeste ovladavanje coaching procesom kao razvojnim menadžerskim alatom i osnaživanje KAIZEN™ coach-a u svojoj ulozi.

...

Trening KAIZEN™ Strateško promišljanje je drugi trening u seriji treninga prilagođenih za KAIZEN™ menadžere. Cilj treninga jeste da razvijemo fleksibilnost i prilagodljivost kod menadžera koje će vam omogućiti da reagujete brzo, profesionalno i efikasno u svakoj situaciji. Prepoznavanje i otklanjanje barijera individualnoj i grupnoj kreativnosti kako bi se stvarala kultura inovativnog razmišljanja. Menadžeri će biti osposobljeni da pretvorite kreativne ideje u praktična poslovna rešenja. Kao i generišu nove ideje i procene moguće scenarije.

...

Trening KAIZEN™ Liderstvo je prvi u seriji treninga prilagođenih za KAIZEN™ menadžere. Cilj je da se osnaže veštine menadžera kao lidera u procesu kontinuiranih promena. Najviše pažnje posvetićemo podsticanju liderstva kod menadžera, gde je menadžer zapravo i najbolji lider i svojim primerom motiviše zaposlene da se uključe u implementaciju promena.

...

Trening KAIZEN™ Feedback i konflikti je poslednji u seriji treninga prilagođen tim liderima. Cilj treninga je da razvijemo veštine u komunikaciji tim lidera prema zaposlenima, kao i prema menadžmentu. Pošto su tim lideri često spona između menadžmenta i radnika operatera, vrlo često su u izazovnim situacijama u kojoj je potrebno imati sposobnosti i veštine dobrog medijatora. Povratna informacija prema zaposlenima na operativnom nivou u svrhu razvojnog alata i motivacije. Deo treninga bavimo se temom upravljanja konfliktima, različitim tipovima ličnosti koji reaguju drugačije kada upadnu u konfliktne situacije.

...

Trening KAIZEN™ Organizacije posla je pred poslednji u nizu treninga prilagođenih za tim lidere. Bazira se na alatima i tehnikama za bolju organizaciju posla. Cilj treninga je da razvijete veštine planiranja, organizacije i praćenja aktivnosti zaposlenih kroz alate vizualnog menadžmenta, projektnog menadžmenta, vizualizacije i sagledavanja holističkog pristupa.

...

Trening KAIZEN™ Vođenje zaposlenih na shopfloor-u je treći u serijalu treninga prilagođenih za team lildere na shopfloor-u. Cilj treninga jeste osnaživanje team lidera kroz model situacionog liderstva. Upoznavanje lidera sa modelom i razvijanje veštine primene kroz praktične primere i diskusiju. Deo treninga posvećuje se upravljanju zaposlenima, sa orijentacijom na cilj koji svaki operater ima na svakodnevnom nivou. Razvijanje stila vođenja kod lidera u kriznim i izazovnim situacijama.

...

Trening KAIZEN™ Motivacija je drugi u nizu serijala treninga prilagođenih za tim lidere. Cilj treninga je da se upoznamo sa brojnim načinima za motivaciju zaposlenih u kompaniji, zatim da razvijemo veštinu prepoznavanja motivatora kod zaposlenih i da na pravilan način lideri vode timove kroz motivaciju i ohrabrivanje.

...

Trening KAIZEN™ Timski rad je prvi u seriji treninga prilagođenih team liderima za poboljšanje rada sa operaterima na shopfloor-u. Cilj treninga je da se team lideri upoznaju sa fazama prilikom formiranja tima, da prepoznaju uloge i formacije u timu, kako da kreiranju stvaralačku dinamiku u timu, u cilju postizanja rezultata. Deo treninga bavimo se i samim liderom, koliko je njegova ulogu u timu važna, koji su njegovi zadaci i kako da postupa sa različitim ljudima u timu.

...

Trening Gemba KAIZEN™ Ohrabrivanje za komunikaciju je četvrti u nizu treninga prilagođenih za operatere na linijama u proizvodnji. Trening predstavlja bazu u komunikaciji, kako komunicirati sa kolegom na drugoj liniji, kako se obratiti šefu smene ili poslovođi, kako biti otvoren i tražiti povratnu informaciju u cilju ličnog razvoja. Kako motivisati kolegu u svakodnevnoj komunikaciji. Cilj treninga jeste razvoj veština aktivne i otvorene komunikacije, uključenost u sisteme predloga kroz lično ohrabrenje i motivisanost u radu.

...

KAIZEN™ Motivacija za promene je obuka koja pomaže ljudima da razumeju pre svega potrebu za promenom, kako prevazići otpor promenama, kako uključiti zaposlene da daju predloge za poboljšanja, a uz to da se dobije benefit i za kompaniju i za zaposlenog.

...

Trening Gemba KAIZEN™ Komunikacija je drugi u nizu treninga prilagođenih za operatere. Kroz primere iz praktičnog okruženja jednog operatera radimo na uspostavljanju efektivnije komunikacije prema svojim kolegama, ka svom šefu i top menadžmentu. Koliko je važno otvoriti sva čula i razviti veštinu aktivnog slušanja? Biti otvoren u komunikaciji i postavljati prava pitanja u rešavanju nedoumica? Tražiti dodatna pojašnjenja? Na treningu zajednički razvijamo ove veštine, predupređujemo nastanak samog konflikta, a ukoliko i do njega dođe govorimo i o načinima i tehnikama za rešavanje konflikta.

...

Trening KAIZEN™ Delegiranje na saradnika predstavlja poslednji u seriji treninga prilagođenih KAIZEN™ menadžerima. Predstavlja nadogradnju na teme posvećene menadžerima u cilju razvijanja veština liderstva,strateškog promišljanja, coaching-a i prezentacije. Cilj treninga je osnaživanje menadžerske veštine delegiranja ka svojim saradnicima u cilju podele operativnih aktivnosti na niže nivoe i oslobađanje većeg dela menadžerskog vremena u svrhu razvoja zaposlenih.

...